НАЈОБРРА ПОНУДА ЗА ОВА ЛЕТО!

2 пара = 1499 денари
1 пар = 799 денари

2 пара = 1649 денари
1 пар = 899 денари

2 пара = 1999 денари.
1 пар = 1099 денари.