Начин на плаќање

Contigo Mk ви овозможува, производот кој сте го избрале и сакате да го нарачате, имате можност да го платите безбедно и сигурно на следните 2 начини:

  1. Плаќање во готово, при подигнување на вашата нарачка
  2. Вирманско плаќање со уплатница во банка или со електро ско банкарство.

*Плаќањето во готово се врши при подигнување на вашата нарачка, уплатата се врши на доставувачот во кеш, истиот е должен да ви даде потврда дека е пратката е платена.

*Кога ќе се одлучите за вирманското плаќање, на вашата email адреса ќе ви биде испратена профактура со потребните податоци за плаќање на производот кој сте го избрале, вклучувајќи го бројот на нарачката и жиро сметката на која треба да ја извршите уплатата.

Со овие податоци треба да ја пополните општата уплатница и истата можете да ја реализирате во најблиската банка или пошта до вас, или преку вашиот профил за интернет банкарство кој ви е доделен од вашата банка.

Одкако ќе биде процесирана трансакцијата (примена уплатата) од наша страна производот ќе ви биде испратен на адресата која ја имате внесено во системот, и за истото ќе добиете известување дека уплатата е процесирана а производот испратен заедно со конечната фактура.